Napapatakbo Ito Ang Mga Makina Para Sa Produksyon, Kagamitan S…

Napapatakbo ito ang mga makina para sa produksyon, kagamitan sa telekomunikasyon at mga sasakyan para sa transportasyon. A. Elektrisidad at gas B. Pagmimina C. Pagsasaka D. Paghahayupan kaysa sa ilog​

Answer:

  1. D

Explanation:

D po pa brainly salamat

See also  Sunrises Drawing Image Easy​