Natutunan Tungkol Sa Anti Violence Against Women And Their Chi…

natutunan tungkol sa anti violence against women and their children?

Anti Violence Against Women and Their Children

Mga natutunan:

  • May karapatan ang isang taong naabuso na ipaglaban ang kaniyang mga karapatan. Karapatan ng isang tao na ipagtanggol ang kaniyang sarili.
  • Pantay-pantay ang lahat sa batas ngunit kung tungkol na sa pang-aabuso sa mga kababaihan at mga kabataan ay may mas malaking tulong ang kapulisan para sa kanila.
  • Dapat na minamahal ng mga asawang lalaki ang kani-kanilang mga asawang lalaki at maging ang kani-kanilang mga anak. May mabigat na parusa para sa mga lalabag.
  • Ayon sa RA 9262, kapag ang asawang lalaki o ang kinakasama ng isang babae na buntis ay nakagawa ng isang pisikal o sikolohikal na pinsala sa buntis at maging sa bata na nasa sinapupunan nito ay mapaparusahan ng anim hanggang labindalawang taong pagkakakulong.

Para sa higit pang impormasyon sa paksang ito, pakisuyong tingnan ang mga link na ito, https://brainly.ph/question/1378025, https://brainly.ph/question/2096234, at https://brainly.ph/question/1028338

See also  Mga Kasuotan Ng Lalaki Sa Yari Sa United States Epekto Ng Colonyal Mental...