Noche Buena Kahulugan

Noche buena kahulugan

Answer:

Ang Noche Buena (Kastila: Noche Buena, literal na “mabuting gabi” o “magandang gabi”; Ingles: Christmas Eve)[1] ay ang paraan ng pagsasalu-salo ng mga pamilya na nagaganap tuwing bisperas o gabi[2] bago sumapit ang pinaka-araw ng Pasko (ang bisperas ng Pasko).

See also  Kahulugan Ng Nagbibilang Ng Poste