Paano Ginagamit Ang Bawat Pangungusap Sa Pakkipagkomyunikeyt Ng Isang…

paano ginagamit ang bawat pangungusap sa pakkipagkomyunikeyt ng isang dj sa radyo​

Answer:

sa pamamagitan nang pag aanyaya nito.

See also  Ano Ang Kahinaan Ng Tao?