Paano Ginamit Ang Bawat Pangungusap Sa Pakikipagkomunikeyt Ng Is…

Paano ginamit ang bawat pangungusap sa pakikipagkomunikeyt ng isang DU
sa radyo?

Answer:

Simpleng pagharang ng mga komunikasyon sa radyo, gaya ng pakikinig sa pakikipag-usap ng iyong kapitbahay sa isang cordless na telepono, o pakikinig sa mga ulat sa mga serbisyong pang-emergency sa isang scanner ng radyo (bagama’t ang pagharang at/o pagre-record ng mga komunikasyon sa radyo na nauugnay sa telepono

See also  Halimbawa Ng Sanaysay Na Di Pormal