Paano Ginamit Ang Bawat Pangungusap Sa Pakikipagkomunikeyt Ng Is…

Paano ginamit ang bawat pangungusap sa pakikipagkomunikeyt ng is
sa radyo?​

Answer:

sa pamamagitan nang pag aanyaya nito sa mga tao.

See also  Saang Bansa Nang Galing Ang Kwento Ng Akasya O Kalabasa?