Paano Mo Maiuugnay Ang Mga Pangyayari Sa Parabula Sa Mga Nangyaya…

Paano mo maiuugnay ang mga pangyayari sa parabula sa mga nangyayari sa kasalukuyan? Magbigay na sitwasyon

Answer:

sa parabula ng tusong katiwala sa mga pangyayari sa kasalukuyan? Patunayan ang sagot. Kung ikaw ang amo, ano ang iyong gagawin kung mabalitaan mong nalulugi ang iyong negosyo dahil sa paglustay ng iyong katiwala

See also  Ano Ang Paksa Ng Liongo?