Paano Mo Maiuugnay Ang Pangyayari Sa Parabula Sa Mga Pangyayari Sa Kasalukuyan ? Patunay…

paano mo maiuugnay ang pangyayari sa parabula sa mga pangyayari sa kasalukuyan ? patunayan ang sagut

Answer:

maiugnay ko ito sa pamamagitan ng pag understand sa aral nito

Explanation:

See also  Tayahin OKYO Nakita Natin Sa Mga Nabasang Saknong Ang Kapangyarihan Ng...