Paano Nakaapekto Ang Migrasyon Sa Aspektong Panlipunan, Pamp…

Paano nakaapekto ang
migrasyon sa aspektong
panlipunan, pampolitika at
pangkabuhayan ng receiving/
host country? Ano-ano ang
mabuti at masamang epekto?
Isa-isahin at ipaliwanag.​

Answer:

Ang mga epekto ng paglilipat mula sa bansang pinagmulan ay ang mga bansang nagbubuo ng benepisyo mula sa mga remittance (mga bayad na ipinadala sa pamamagitan ng mga migrante) na ngayon ay madalas na lumagpas sa dayuhang tulong. Ang pagkawala ng trabaho ay nabawasan at ang mga batang migrante ay nagpapabuti sa kanilang mga pag-asa ng buhay. Ang mga nagbabalik na migrante ay nagdadala ng mga pagtitipid, kasanayan at internasyonal na mga kontak. Sa kabilang banda ang kawalan ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagkawala ng mga kabataang manggagawa. Pagkawala ng lubos na sinanay na tao, lalo na manggagawa sa kalusugan. Mga problema sa panlipunan para sa mga bata na naiwan o lumaki nang hindi kompleto ang magulang.

Explanation:

See also  Ano Ang Kahalagahan Ng Mga Likas Na Yaman Sa Pagunlad Ng Kabihas...