Pagbabago Ng Kultura Ng Pananamit Ng Mga Kabataan

pagbabago ng kultura ng pananamit ng mga kabataan

Marami na ang pag babago ng pananamit ng mga kabataan. Ang pananamit ng henerasyon ngayon ay mas makulay at mas komportable kaysa noon. Ang mga damit noon ng kababaihan ay puro bestido lamang. Ngayon ay pwede nang blouse at jeans. Pwede na ring mag Sunday’s dress na mas komportable, mas makulay, mas maganda, at mas masiyahan ang nagbibihis.

See also  MGA DAPAT TANDAAN SA PAGSULAT NG ABSTRAK​