Paggawa Ng Talaarawan. A. Gumawa Ng Talaarawan Upang Maitala Kung Paan…

Paggawa ng Talaarawan. A. Gumawa ng talaarawan upang maitala kung paano kayo nagpakita ng pag- unawa o pagdamay sa iyong kapwa. Tularan ang talaarawan sa ibaba. Talaarawan ng Pag-unawa​

tulungan nyo ko

Respeto sa kapwa at pagtulong sa kapwa

Explanation

Ang Pagrespeto sa kapwa ay nagbibigay ng pag-unawa sa taong nais intindihin sa ano mang bagay na nais niyang gawin.

Ang pag-tulong sa kapwa ay ang pagdamay sa iyong kapwa tao na may problema upang ito ay matugunan na kahit papaano gumaan ang kanyang pinagdaanan.

See also  Katangi-tanging Paggalang Panuto: Ibigay Ang Mga Taong Kinikilala Mong May Awtoridad Sa Ba...