Paglutas Sa Suliranin Ng Unemployment

paglutas sa suliranin ng unemployment

paglikha ng gobyerno ng maraming trabaho, pag aayos ng sistema ng pag-aaral (pagpapaunlad pa dito) 

See also  Liham Para Sa Lgbtq+ Community​