Pagpalit Anyo Ng Mga Hilaw Na Materyal Upang Maging Kapaki-pakinabang B…

pagpalit anyo ng mga hilaw na materyal upang maging kapaki-pakinabang bilang pinal na produkto.​

Answer:

Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag … Ang produksyon ay proseso ng pagpapalit anyo ng produkto sa … a. paggamit ng mga hilaw na sangkap … Ano ang materyal na … maging kapaki-pakinabang.

Explanation:

Sana makatulong

See also  PATULONG PO PLEASE 1.bakit Babae At Mga Bata Ang Karaniwang Biktima Ng Karahasan?...