Pagpapakita Ng Pagmamahal Sa Mga Magulang..​

Pagpapakita ng pagmamahal sa mga magulang..​

PAGAPAKITA NG PAGMAMAHAL SA MAGULANG AY ANG ILAN:

Pagsunod sa kanilang utos at paalala.

– ang pagsunod sa utos ng magulang ay tanda ng pagkalinga at pagmamahal sa kanila. ito ang pinaka mahalagang sangkap ng pagmamahal sa magulang.

Paggalang at pag respeto po,opo,oho,sige po

– isa ito sa kilalang simbolo ng pagka Pilipino, ang pagsasabi ng po, at opo. kapag mahal mo ang isang tao, nagpapakita ka ng respeto.

Pakikipag komunika

-ang komunikasyon sa magulang ay tanda ng pagmamahal pagkat dito natin maiintindihan ang pakay ng bawat isa.

See also  Filipino Grade 4 3rd Quarter 3weeks​