Pagsusunog Ng Kilay?

pagsusunog ng kilay?

ang pagsusunog ng kilay ay nangangahulugang “pag-aaral ng mabuti”.

Pagsusunog ng kilay- Nag-aaral nang mabuti
Halimbawa: Si Ben ay nagsusunog ng kilay para sa kanilang pagsusulit sa Lunes.

See also  Sumulat Ng Isang Sanaysay Na Naglalahad Ng Sariling Damdamin At Saloobin Tungkol Sa...