Pagtambalin Ang Mga Salita Sa Hanay A Sa Kahulugan Nito Sa Hanay B.Isulat Ang Tamang S…

Pagtambalin ang mga salita sa hanay A sa kahulugan nito sa hanay B.Isulat ang tamang sagot as kuwaderno.
A.
1. Nalalulugod
2. Pagtatangi
3. Libre o walang bayad
4. Pasasalamat
5. Kawalan ng pasasalamat

B.
A. Entitlement Mentality
B. Gratitude
C. Gratis
D. Gratus
E. Gracia​

Answer:

1.C

2.D

3.E

4.B

5.A

Explanation:

on my own opinion

See also  Sagutin Ayon Sa Gawain. 1. Ang Mga Paglabag Bang Isinulat Mo Ay Narar...