Pagtapatain Ang Mga Tauhan O Sa Kolum A Sa Seskripsyon Sa Kolum B.Isulat An…

Pagtapatain ang mga tauhan o sa kolum A sa seskripsyon sa kolum B.Isulat ang titik ng tamang sagut 1. Serpyente 2. Haring salermo 3. Donya Leonora 4. Ibong Adarna 5. Don Diego 6. Haring Fernando 7. Reyna Valeriana 8. Don Pedro 9. Don Juan 10. Donya Maria 11. Ermitanyo 12. Donya Isabela 13. Higante 14. Arsobispo 15. Sepyente Malaking ahas na may pitong ulo b. Ang kapatid ni Donya Maria Blanca Nagsabi kay Don Juan kung paano huhulihin ang Ibong Adarna at iligtas ang mga kapatid d. Isa sa mga Prinsesa ng kahariang Armenya na kapatid ni Donya Leonora e. Ang alaga ni Donya Leonora f. Ang humatol na dapat ikasal sina Don Juan at Donya Leonora g. Ang may bihag at nagbabantay kay Donya Juana h. Siya ang hari ng kahariang Reyno de los Cristales na nagbigay ng matinding pagsubok kay Don Juan. 1. Siya ang anak ni Haring Salermo na may taglay na kapangyarihan. J. Siya ang makisig na bunsong anak nina Haring Fernando at Reyna Valeriana. k. Siya ang magandang prinsesa ng Kahariang Armenya na nagpakita ng tunay nap ag-ibig kay Don Juan 1. Siya ang kabiyak ni Haring Fernando at ang ina nina Don Juan, Don Pedro at Don Diego m. Siya ang hari ng Kahariang Berbanya na nagkaroon ng malubhang karamdaman. n. Siya ang panganay na anak ng Hari at Reyna o. Siya ay tumungo rin sa kabundukan upang hanapin ang ibong adarna. p. Ang makapangyarihang ibon nakatira sa puno ng Piedras platas sa bundok ng tabor.​

See also  5 Halimbawa Ng Kalakasan At Kahinaan Ng Mga Pilipino?\

BE BRAINLEST

kaya mo yan kung basahin ma mabuti