Pagtuturo At Pagsasanay Sa Mga Magsasaka Hinggil Sa Mga Makabagong Paraan Sa Pagsasak…

Pagtuturo at pagsasanay sa mga magsasaka hinggil sa mga makabagong paraan sa pagsasaka.

Answer:

mga Bagong kagamitan sa pag sasaka..

See also  Mag-isip Ng Isang Programa Na Ipinatutupad Ng Inyong Barangay At Tukuyin Kung Bakit Mo...