PANGKAT PANGNGALAN: Layunin: Nakabubuo Ng Mga Bagong Salita Gamit Ang Panlapi At…

PANGKAT
PANGNGALAN:
Layunin: Nakabubuo ng mga bagong salita gamit ang panlapi at salitang-ugat.
Panuto: Ikabit ang mga panlapi sa salitang-ugat upang makabuo ng bagong salita at
gamitin ang mga ito sa pangungusap.
BAGONG SALITA
PANLAPI
SALITANG – UGAT
Halimbawa:
kain – um kumain
kumain ako ng soerbete kahapon dahil mainit ang panahon

1. Hiram -um- _________
-in- _________
pangungusap:
a. ____________________
b. ____________________

2. TaliNO -ka-han ________
-ma- _________
pangungusap:
a. ____________________
b. ____________________

3. Sama -han- _________
-in- _________
pangungusap:
a. ___________________
b. ___________________​

Answer:

1. Humiram, Hiramin

a. Humiram ako ng lapis sa aking kaklase.

b. Hiramin mo ang kwaderno ng iyong kaklase.

2. Katalinuhan, Matalino

a. Kakaibaa ang kanyang katalihunan.

b. Matalino ang asking kaibigan.

3. Samahan, Sinama

a. Samahan mo ako bumili ng paglain.

b. Sinama niya ako sa mall kahapon.

See also  Ano Ang Kahulugan Ng Piko ​