Pangkatin Ang Mga Salita Kung Ito Ay Nabibilang Sa Karaniwang Salita Oh Hiram Na Salita…

pangkatin Ang mga salita Kung ito ay nabibilang sa karaniwang salita oh Hiram na salita?​

Answer:

Narito ang ilang halimbawa ng mga salita at ang kanilang pagkakasama sa kategoryang “karaniwang salita” o “hiram na salita”:

Karaniwang Salita:

1. Bahay

2. Puno

3. Kamay

4. Lapis

5. Araw

6. Pagkain

Hiram na Salita:

1. Teknolohiya

2. Ekonomiya

3. Kultura

4. Espesyalista

5. Konsensya

6. Estudyante

Karamihan sa mga salitang “hiram” ay mula sa ibang wika, partikular na mula sa Espanyol, Ingles, o iba pang mga banyagang wika. Ang mga “karaniwang salita” naman ay mga salitang pangkaraniwan na ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan sa Filipino.

See also  Paano Mo Maiuugnay Ang Pang Yayari Sa Parabula Sa Mga Pangyayari Sa Kasalu...