Pangungusap Tungkol Sa Serbisyo Ng Doktor

Pangungusap tungkol sa serbisyo ng doktor

[tex]\huge\tt\blue{Answer:}[/tex]

1.Ang doktor ay nanggagamot ng may mga sakit.

2.Ang doktor ay nagliligtas ng buhay ng tao.

3.Ang doktor ay ang inaalam ang kalusugan ng isang tao.

_________________________

#CarryOnLearning

CutePanda1

See also  Directions: Look At The Two Images Below. Relate Hem To A Perso...