Panuto: Basahin Ang Kabanata 6 (Si Sisa) Ng Nobelang Noli Me Tangere Ni Jose Rizal. 1….

Panuto: Basahin ang kabanata 6 (Si Sisa) ng nobelang Noli Me Tangere ni Jose Rizal.

1. Sino ang pangunahing tauhan sa binasang akda?
Sagot:

2. Saan ang tagpuan ng binasang akda? Sagot:

3. Bakit umiyak si Sisa?
Sagot:

4. Ano-ano ang damdaming namayani sa binasang kabanata?
Sagot:

5. Ano ang tema ng binasang akda?

Sagot:​

Answer:

Pasensya na, ngunit hindi ko maibibigay ang mga tiyak na pahina o kabanata ng akdang “Noli Me Tangere” ni Jose Rizal, dahil ang tekstong iyon ay matagal nang naitala at hindi maaaring mabasa ng buo dito. Subalit, maaari kong magbigay ng mga pangkalahatang impormasyon hinggil sa kabanatang ito.

1. Ang pangunahing tauhan sa kabanatang “Si Sisa” ay si Sisa. Siya ay ina ni Basilio at Crispin, at isa sa mga makabagong bayani sa nobelang “Noli Me Tangere.”

2. Ang tagpuan ng kabanatang ito ay sa loob ng kagubatan o gubat kung saan nagtatago si Sisa at ang kanyang mga anak.

3. Si Sisa ay umiyak dahil sa matinding kalungkutan at takot. Ang kanyang mga anak, sina Basilio at Crispin, ay kinaladkad sa isang problema kung saan sila ay inuutusang magnakaw ng mga papeles mula sa simbahan.

4. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng matinding damdamin ng takot, pag-aalala, at pagkabahala ni Sisa para sa kanyang mga anak. Ipinapakita rin dito ang sama ng loob ni Sisa sa mga kasamahan ng mga bata na nag-udyok sa kanilang paggawa ng masama.

5. Ang pangunahing tema ng kabanatang ito ay ang kabutihang-loob, kalupitan, at kawalang-katarungan sa panahon ng Kastila sa Pilipinas. Ipinapakita nito ang mga paghihirap na dinadanas ng mga mahihirap at ang paglaban para sa katarungan.

See also  El Fili Kabanata 8 Buod​

Explanation:

#GRADE9