Panuto: Piliin Ang Titik Ng Tamang Sagot Sa Mga Ibinigay Na Pagpipilian. 1. Alin Sa Mga…

Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot sa mga ibinigay na pagpipilian.

1. Alin sa mga sumusunod ang sangay ng heopgrapiyang nakatuon sa pag-aaral ng mga tampok at proceso ng likas na kapaligiran?

A. Pisikal B. Natural C. Pantao D. Kapaligiran

2. Saan nagmumula ang enerhiyang ginagamit ng mga Organismo sa mundo?

A. Sa mga alien B. sa ibang planeta
C. Sa Araw D. sa pagong

3. Saang pamilyang wika nabiibilang ang wikang Ingles?

A. Austronesian B. Afro-Asiatic
C. Indo-European D. Niger-Congo

4. Anong wika ang pinaka-ginagamit ng karamihan ng mga tao sa mundo?

A. English B. Chinese C. Spanish D. Russian

5. Alin sa mga sunusunod ang nagpapakita ng katangian ng pangkat-etniko?

A. edad B. kulay ng balat C. dami ng ari-arian
D. libangan

6. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan ng relihiyon?

A. Karamihan ng mga nakatira sa Gitnang Silangan ay naniniwala kay Allah
B. Bigas ang pangunahing pagkain ng mga Asyano
C. Magkakahawig ang salita ng mga nakatira sa kapuluan sa Pasipiko
D. Karamihan sa nakatira sa Aprika ay maiitim ang balat.

7. Alin sa mga sumusunod na relihiyon ang may pinakamaraming kaanib?

A. Budismo B. Hinduismo C. Judaismo’ D. Taoismo

8. Anong saklaw ng heograpiyang pantao ang tumutukoy sa kalipunan ng mga paniniwala at ritwal ng isang pangkat?

A. etniko B. lahi C. relihiyon D. wika​

PAKI SAGOT PO NG MAAYOS AT TAMA. SALAMAT.

Answer:

1.D

2.C

3.A

4.A

5.B

6.A

7.B

8.C

Explanation:

sana naka help na beb

See also  Araling Panlipunan Grade 4.isulat Ang Bilang Ng Pangungusap Na Nagpatunay Na Nag Pili...