Parte Ng Libro At Ibig Sabihin ​

parte Ng libro at Ibig Sabihin

Answer:

Paunang salita -dito nakalahad ang mensahe ng awtor para sa kanyang mambabasa

Katawan ng aklat- ito ang pinaka mahalagang bahagi ng aklat. Dito mababasa ang nilalaman ng aklat

Glosari- dito naka tala ang mahihirap na salitang ginagamit sa aklat

Pahina ng pamagat- nababasa ang pangalan ng may akda, pamagat ng aklat at ang naglimbag nito

Pahina ng karapatang sipi- makikita ang taon kung kailan inilimbag ang aklat

See also  What Is Meaning Of Sketch