Pasmo Lumakas At Maging Makapangyanihan Ang Mga Bougeosie? 2 Paano Makatulong…

Pasmo lumakas at maging makapangyanihan ang mga bougeosie?

2 Paano makatulong ang mga bouegeousie sa peglakas ng Europe?

3

Kanino mo maikokompara ang mga bourgeosie sa kasalukuyan?

4. Paano makatulong ang merkantilismo sa paglakas ng isang bansa?

5. May sistemang merkantilismo pa ba sa kasalukuyang panahon? Pangatwiranan.

Answer:

aral k mna jauaujshx6jshzus

See also  ANO ANG KAHULUGAN NG SALITANG PANGAKO?