Patakaran Ng Makapangyarihang Bansa Na Palaganapin Sa Mahihinang M…

Patakaran ng makapangyarihang bansa na palaganapin sa mahihinang mga bansa ukol sa pamumuhay tulad ng paraan ng pananamit, sayaw, awit, estilo ng buhok, pagkain, libangan, at pati na ang pagdiriwang.​

[tex]\color{lightgreen}──────────────────────────────────[/tex]

ANSWER

Neokolonyalismo Kultural

[tex]\color{lightgreen}──────────────────────────────────[/tex]

HOPE IT HELP >//3

See also  Nabigyan Ka Ng Pagkakataon Na Sumulat Sa Pangulo..Bilang Isang Mag A...