PLEASE I NEED A HELP Gawain 3. Ano Ang Mabuti At Masamang Epekto Ng Te…

PLEASE I NEED A HELP

Gawain 3. Ano ang mabuti at masamang epekto ng teknolohiya sa tao? Kumpetuhin ang pahayag sa ibaba.

Ang mabuting epekto ng tekonolohiya sa tao ay
_______________________________________________________________________.

Ang masamang epekto ng teknolohiya sa tao ay
_______________________________________________________________________.​

Answer:

nasa pic ang sagot

Explanation:

See also  Tukuyin Kung Anong Uri Ng Maikling Kuwento Ang Mga Nasa Ibaba 1.ang Ama Ni...