Pls Pasagot Po Brainlist Ko Ung Tamang Sagot 1. Ano Ang Kakalasan Ng Hukuman…

Pls pasagot po brainlist ko ung tamang sagot

1. ano ang kakalasan ng hukuman ni mariang sinukuan

2. ano ang banghay (simula,gitna,wakas) ng hukuman ni mariang sinukuan ​

Answer:

1. Ang “Hukuman ni Mariang Sinukuan” ay isang maikling kuwento ni Jose de la Cruz, na kilala rin bilang Huseng Sisiw. Hindi po nakapaloob sa kuwento ang anumang kakalasan ng hukuman kay Mariang Sinukuan. Sa kuwento, si Mariang Sinukuan ay isang mahiwagang nilalang na nakatira sa isang kagubatan at nagbibigay ng tulong sa mga naliligaw na tao. Subalit, may mga taong nag-aabuso sa kanyang kabutihan at nagpapahirap sa kanyang buhay. Sa huli, naging malungkot si Mariang Sinukuan at nagdesisyon na iwanan ang kanyang tirahan upang hindi na pagdusa pa.

2. Ang banghay ng “Hukuman ni Mariang Sinukuan” ay isang uri ng kuwentong mayroong pasimula, gitna, at wakas.

Simula: Naglalarawan ang kuwento ng kagubatan kung saan nakatira si Mariang Sinukuan, ang mahiwagang nilalang na nagbibigay ng tulong sa mga naliligaw na tao.

Gitna: Nilalarawan ng kuwento ang mga taong nang-aabuso sa kabutihan ni Mariang Sinukuan at kung paano siya napapahamak dahil sa kanila. Naging malungkot si Mariang Sinukuan at nagdesisyon na iwanan na ang kanyang tirahan.

Wakas: Sa dulo ng kuwento, nagpasya si Mariang Sinukuan na lumisan sa kagubatan upang makapagtago at hindi na masaktan pa ng mga taong nang-aabuso sa kanyang kabutihan. Ang kuwento ay nagwakas nang may mensahe ng pag-asa sa mga taong naniniwala sa kabutihan at katarungan.

See also  Bakit Kailangan Malakas Ang Musika Ng Isang Videoke/karaoke? ​