Punan Ang Loob Ng Kahon Ng Mga Hinihinging Impormasyon Ayon Sa Natutu…

Punan ang loob ng kahon ng mga hinihinging impormasyon ayon sa natutuhan mo sa binasa ng teksto ​

Answer:

na to to Akohahauwnekxibeiwid

Explanation:

Napakiak ganda ng aking na ba sa sa lood ng kahon

See also  Hong Kong : Briton: ____, Portuges​