Punan Ang Loob Ng Kahon Ang Hinihinging Sagot Tungkol Sa Mataas Na…

punan ang loob ng kahon ang hinihinging sagot tungkol sa mataas na gamit at tungkulin ng isip at kilos loob at sagutin ang mga tanong sa ibaba ng kahon​

Answer:

isip:celphone, para sa balita kung nasaan man

kilos loob: gawaing bahay, para malinis ang katawan

See also  Magkalap Ng Mga Paborito Mong: Kasabihan, Bible Verse, Quotes O Awitin Na Nagpapa...