Sa Paanong Paraan Malulutusan Ang Unemployment?

Sa paanong paraan malulutusan ang unemployment?

Answer:

Sa panahon ng pandemya mas tumaas ang unemployment rate ng bansa. Ito ay dahil marami ang nawalan ng trabaho at maraming mga establishimento ang nagsara. Hindi natin agad malulutas ang unemployment ngunit maaari itong matugunan sa pamamagitan ng panghihikayat na magnegosyo, o di kaya nama’y pumasok bilang distributor ng mga kompanya. Maaari ring sumangguni sa munisipyo at humingi ng tulong ukol rito at mayroon namang mga inaaalok na trabaho ang DOLE lalo na sa panahon ngayon. Sa pangkalahatan mas malulutas parin ang unemployment sa bansa kung may pagkakaisa at pagkamadiskarte ang masang pilipino at magiging tapat ang gobyerno.

See also  Quotes About Independence/freedom