Sa Paanong Paraan Mo Malilinang Ang Balance​

sa paanong paraan mo malilinang ang balance​

Answer:

-Kung araw-araw tayong mageensayo ng balance basta magiingat lamang tayo upang hindi mapahamak

_Yulo_16_

[tex]\color{blue}{ \#BlueSquad}[/tex]

See also  Directions: Look At The Two Images Below. Relate Hem To A Perso...