SANAYANG PAPEL BILANG S MULA SA MITONG " ANG HUKUMAN NI MARIANG S…

SANAYANG PAPEL BILANG S MULA SA MITONG ” ANG HUKUMAN NI MARIANG SINUKUAN’ sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gawin sa sagutang papel. 1. llarawan si Mariang Sinukuan. 2. Ano ang suliranin ni Martines? Ipaliwanag. 3. Ilahad ang pinagmulan ng suliranin ni Martines. 4. Ano ang naging payo ni Mariang Sinukuan kay Martines upang maproteksyunan ang kanyang mga itlog? 5. Bakit patuloy pa ring may dalang itak at bumubulong-bulong si Lamok? 6. Naging makatarungan ba ang naging pasiya ni Mariang Sinukuan sa naging suliranin ng mga hayop? Bakit?​

Answer:

hope it helps

Explanation:

1.siya ay isang mabait at matalinong diwata

2.nabasag ang kanyang mga itlog

3.natapakan ni kabayo ang mga itlog ni martines

4.sa taas ng puno na lamang sya maninirahan

5.dahil hinahanap nya si alimango

6.opo, dahil iyon ang tama at nakasira/nakagambala sila sa mga hayop

See also  Tiyak Na Ngalan Ng Tao, Hayop, Bagay, Pook, O Pangyayari A. Pangngalan B. Pang-...