Sapat Na Kagamitang Par 10. Malinis, Mabango At Matibay Na Kagamitang Pa…

sapat na kagamitang par 10. Malinis, mabango at matibay na kagamitang panlinis sa ng B. Sumulat ng tig-isang produkto at serbisyo na kailangan ng mga sumusunod na tao sa larawan sa ibaba. Pumili ng sagot sa kahon. 1. Pulis Produkto Serbisyo 2. Mag-aaral Produkto Serbisyo.gamit pang-eskuwela,murang pamasahe,kumpletong uniporme,maingay napamamahero,maayos na pagleleksiyon​

Answer:

6. May iba’t ibang uri ng pag-iimpok sa

bawat mag-anak

37. Magtipid para sa kinabukasan

38. Mahalaga ang pag-eentreprenur sa

pag-unlad ng kabuhayan

39. Maraming mamamayan ang

makikinabang kung mag-iimpok sa

bangko. Ang pagiging entreprenur ay

nangangailangan ng pagkamalikhain.

40. Ang pag-unlad (development) ay hindi

lamang nangangahulugan ng paglago

(growth) subalit yaong nagbibigaypakinabang sa nakararami

41. Magtipid para sa kinabukasan

42. Maraming paraan upang makatipid

6

6

6

6

6

6

6

• Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting kalusugan upang

makatulong sa pagpapaunlad ng bansa

• Nasusuri ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting kalusugan upang

makatipid ang bawat mag-anak at makatulong sa pagpapaunlad ng bansa

• Nakikilala ang mga pagpapahalaga at paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino

• Nakikilala na ang pagtitipid para sa kinabukasan ay isa sa mga pagpapahalaga

at paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipino

• Naiuugnay ang kahalagahan ng pagtangkilik sa sariling produkto sa pag-unlad at

pagsulong ng bansa

• Nakakagawa ng plano sa pag-eentreprenur gamit ang mahalagang elemento

nito

• Naipaliliwanag ang kahalagahan ng bangko sa kaunlaran ng bansa

See also  Araling Panlipunan Ano Ang Gagawing Mga Hakbang Upang Maging Produktib...

• Naiisa-isa ang mga palatandaan ng kaunlaran sa kabuhayan

• Nasusuri ang matalino at di-matalinong paraan ng paggamit at pangangasiwa ng mga

likas na yaman

• Nakapagsasagawa ng mga matalinong paraan ng paggamit at pangangasiwa

ng mga likas na yaman para makapagtipid sa kinabukasan

• Natatalakay ang kahalagahan ng muling paggamit ng mga bagay (recycling)

• Nasasabi na ang muling paggamit ng mga bagay na patapon ay isang paraan

ng pagtitipid

Explanation:

sapat na kagamitang par 10. Malinis, mabango at matibay na kagamitang panlinis sa ng B. Sumulat ng tig-isang produkto at serbisyo na kailangan ng mga sumusunod na tao sa larawan sa ibaba. Pumili ng sagot sa kahon. 1. Pulis Produkto Serbisyo 2. Mag-aaral Produkto Serbisyo.gamit pang-eskuwela,murang pamasahe,kumpletong uniporme,maingay napamamahero,maayos na pagleleksiyon