Sino Ang Pambansang Bayani Ng Pilipinas?​

Sino ang pambansang bayani ng Pilipinas?​

pambansang bayani ng Pilipinas ay si Dr.jose P. Rizal

Answer:

Jose Protacio Rizal Mercado y Alonso Realonda

See also  Panuto: Isulat Sa Patlang Ang Letra Ng Tamang Sagot Sa Bawat Bilang, Kung Ito Ay Tumut...