Sino-sino Ang Mga Bourgeoisie?

Sino-sino ang mga bourgeoisie?

Ang mga taong nakakataas ,may kaya sa buhay o mayaman.

 bumuo ng panggitnang uri sa lipunan at cla din ang utak ng mga maharlika!

See also  Kung Ikaw Ang Papiliin Sa Region Davao,saan Mo Gustong Tumira?​