Sumulat Ng Mga Paraan Kung Paano Malilinang Ang Iyong Mga Kakayahan Talento At Kagal…

sumulat ng mga paraan kung paano malilinang ang iyong mga kakayahan talento at kagalingan

Answer:

Mahalin mo ang iyong talento,kakayahan at kagalingan.

Explanation:

para malinang ang iyong kakayahan kailangan mong mahalin at alagaan ito

See also  Sumulat Ng Tig-isang Produkto At Serbisyo Na Kailangan Ng Mga Sumusunod Na Tao...