Sundin Ang ___ Ma Ibinigay Ng Doktor​

Sundin ang ___ ma ibinigay ng doktor​

Answer:

Sundin ang reseta ma ibinigay ng doktor

Explanation:

I hope it’s help

See also  A. Ang D. Sasakyan 2. Kamuntik Nang Magkabungguan Ang Dalawang Sasakyan. C. Nang B. Kamu...