Tagalog Prayer For The Opening Online Class. I Will Report The Wrong Or Nonsense Answer…..

Tagalog prayer for the opening online class.

I will report the wrong or nonsense answer…

Answer:

Mahal na Panginoon, kung hindi ka magkatabi, ang araw ay hindi magiging madali para sa amin kung ikaw ay hindi sa tabi namin. Mangyaring tulungan kaming lahat ng mga mag-aaral na paunlarin ang ating mga kaisipan sa pananampalataya, at karakter upang maunawaan ang anumang aralin na itinuro sa atin. Gabayin ba natin ang ating mga guro upang magkaroon sila ng pagpupursige upang mapangalagaan ang mga mag-aaral ng mga aralin na kanilang itinuturo. Maraming salamat. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.

Explanation:

yan po bagay sa opening sana po lagi po tayu mag dasal sa pang araw araw

Answer:

Maraming salamat po Panginoon sa mga aral na inyong tinuro sa pamamagitan ng aming guro.Aming hinihiling na sana magkaroon pa kami ng kalakasan at katatagan upang muli naming mapagyamanang aming kaisipan.Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa biyaya ng karunungan

Amen.

See also  How Do Keeping The Commandments Of God And Following Christ In Our Day...