Talumpati Tungkol Sa Magturo​

talumpati tungkol sa magturo​

Ang pagtuturo ay isang napakahalagang gawain sa ating lipunan. Ang mga guro ay siyang nagtataguyod ng pag-unlad at pagbabago sa ating lipunan sa pamamagitan ng pagpapakahusay sa kaalaman at kakayahan ng ating mga kabataan. Sa pamamagitan ng kanilang mga aral at gabay, tinutulungan nila ang mga estudyante na maging mga indibidwal na may malalim na pag-unawa sa mundo at sa sarili.

Ang mga guro ay hindi lamang nagbibigay ng impormasyon kundi sila rin ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga estudyante. Sila ay nagtuturo sa mga estudyante na maging matapat, mabuti at mabubuting mamamayan. Sila ay nagtuturo sa mga estudyante na maging responsable sa kanilang mga aksyon at magkaroon ng paninindigan sa buhay.

Ang pagtuturo ay hindi lamang isang trabaho kundi isang tungkulin at isang paglilingkod sa lipunan. Ang mga guro ay siyang nagtataguyod ng pag-unlad at pagbabago sa ating lipunan sa pamamagitan ng pagpapakahusay sa kaalaman at kakayahan ng ating mga kabataan. Sa pamamagitan ng kanilang mga aral at gabay, tinutulungan nila ang mga estudyante na maging mga indibidwal na may malalim na pag-unawa sa mundo at sa sarili.

[tex]\huge\red{\overbrace{\underbrace{\tt \blue{\:\:\:\:\:\:\:\:CarryOnLearning\:\:\:\:\:\:\:\:}}}}[/tex]

See also  Epekto Ng Teknolohiya Sa Mga Kabataan