Tayahin Panuto: Sumulat Ng Maikling Paglalarawan Ng Bawat Isang Sektor At Paa…

Tayahin

Panuto: Sumulat ng maikling paglalarawan ng bawat isang sektor at

Paaralan

magbigay ng tig-iisang layunin at kontribusyon sa ating lipunan.

Sundin ang halimbawa sa ibaba. Isulat ito sa isang buong papel.

Sektor

Layunin

Pamilya

Simbahan

Negosyo

Pamahalaan

Done

Paglalarawan

Ang paaralan ay isang lugar

kung saan tinuturuan ang mga

estudyante o mag-aaral upang

magkaroon sila ng mga

kaalaman.

Tulungan pagkaroon

ng kaalaman ang mga

bata

Kontribusyon

Sa paaralan matutunan

natin kung paano maging

mahusay

manggagawa sa lipunan

na

Answer:

simbahan

Explanation:

itoy simbahan na tahanan ng diyos,tuwing linggo tayo ay dapat mag simba

See also  Lateinant Produkto At Serbisyo Na Kailangan Ng Mga Muona Tao Sa Larawan An Ibaba. Pum...