Tonality Of Burung Kakatua

tonality of burung kakatua

Answer: the type of tone is slow

Explanation:

See also  Gawain Sa Pagkatuto Bilang 5:kilalanin Ang Mga Awiting May Solo At 2-part Vocal.k...