Tukuyin Ang Kasarian Ng Sumusunod Na Mga Pangngalan (pambabae, Panlala…

Tukuyin ang kasarian ng sumusunod na mga pangngalan (pambabae, panlalaki, di-tiyak, walang
kasarian)
31. Jelen
32. dyanitor
33. modyul
34. kabataan
35. araw​

Answer:

31. pambabae

32. di-tiyak

33. walang kasarian

34. di-tiyak

35. walang kasarian

Explanation:

Hope it helps!

Answer:

31. Pambabae

32. panlalaki

33. walang kasarian

34. di-tiyak

35. walang kasarian

Explanation:

di ko po sure 32.

See also  4. Ang Lahat Ay Halimbawa Ng Replektibong Sanaysay Maliban Sa A...