. Usapan Ng Mag-anak Nanay: Lito, Kumusta Naman Ang Iyong Proyekto? Na…

. Usapan ng mag-anak

Nanay: Lito, kumusta naman ang iyong proyekto? Naipasa mo ba ito?

Lito: Opo, inay, natuwa ang aking guro dahil maganda at kakaiba ang ginawa kong drowing

na nagpapakita ng pagtulong ng mga kabataan sa kalinisan ng barangay.

Tatay: Ganyan nga, pag-iigihan mo ang iyong pag-aaral nang makapagtapos ka at maabot

ang iyong mga pangarap.

1. Ano ang pinag-uusapan ng mag-anak?______________________________________________

2. Ano ang kinuwento ni Lito tungkol sa kaniyang proyekto? _____________________________

3. Ano ang paksa ng kanilang usapan? _________________________________________________

C. Habang naglalakad si Rey ay nakasalubong niya ang isang matandang lalaki.

Rey: Lolo, akin na po ang iyong ibang dala, ako na po ang magbubuhat.

Mang Kanor: Salamat Rey! Maaari bang tulungan mo na rin ako sa pagtawid?

Rey: Aba’y opo. Saan po kayo papunta? Ihahatid na lang kita may sasakyan ako.

Mang Kanor: Diyan lang sa kabilang kanto. Maraming salamat uli sa iyo.

Rey: Walang anuman po. Karangalan ko pong makatulong sa iba.

a) Sino-sino ang nag-uusap? _____________________________________________________________

b) Anong pag-uugali mayroon si Rey batay sa kanyang ipinakita kay lolo?__________________

c) Ano ang paksa ng usapan? ___________________________________________________________​

Answer:

  1. tungkol sa proyekto ni Lito.
  2. Pagtulong ng mga kabataan sa kalinisan ng barangay
  3. Tungkol sa proyekto

a. Si Rey at Mang kanor

b.Magalang at Matulungin

c.Tungkol sa paggalang at pagtulong

Sino nga ba ang aso? - YouTube

Sino nga ako ba. Sino nga ba ako?. Sino ka nga ba o sino nga ba ako?

AKO, tunay na PagbabaGO: Sino Nga Ba Ako?

ako

Dizon knights: sino nga ba ako?. Isulat ang mahahalagang kaisipan sa araling ito gamit ang larawan. Pin on filipino (ako'y isang pinoy, sino nga ba ako?)

See also  Kabanata 3 El Fili Simbolismo

Sagimsim

solitude amertume yearning solitudine ako sino perder ente custa attesa nga silence paperblog azoospermia pense querido

Sino nga ba ako? – joane kazaira biaco. Sino nga ako ba. My poems

Halimbawa Ng Anekdota Sa Sarili

Sino nga ba ako?. Sino nga ba ako?!. Pinoy ako

SINO KA NGA BA O SINO NGA BA AKO? - YouTube

Sino ba ako ?, essay by fhixk. Dizon knights: sino nga ba ako?. Sino nga ba ako

My Poems - Sino Nga Ba Ako? - Wattpad

wattpad

Sino nga ako ba. Ako, tunay na pagbabago: sino nga ba ako?. Culture and politics: sino nga ba ako?