Wain Sa Pagkatuto Bilang 1: Sagutin Ang Ss. Na Mga Tanong. 1….

wain sa Pagkatuto Bilang 1: Sagutin ang ss. na mga tanong.
1. Sa anong uri ng pamilya nagmula si Balagtas? Paano siya nakaoag-aral sa
kabila ng kanilang kalagayan sa buhay?
2. Bakit mahalagang magkaroon ng isang huwarang dapat tularan lalo na ang
mga kabataang tulad mo?
3. Bakit kinailangan niyang gumamit ng alegorya para maitago ang tunay na
mensahe ng kanyang obra maestro?
4. Paano nakaimpluwensya sa panulat ng ating mga bayaning sina Rizal at
Mabini ang akdang Florante at Laura?
5. Kung maitatanghal ang awit at ikaw ay papipiliin ng isang tauhang nanaisin
mong gampamanan, sino at bakit?
6. Paano makaaapekto sa isang akda ang mga tauhang nagpapagalaw at
nagbibigay-buhay rito?​

Answer:

Nasaan po yung kuwento?

See also  Ginagamit Ito Lalo Na Sa Mga Paksang Abstrak, Bumabanggit Ng Mga Halimbawa​