Was The Thesis Explicitly Four Values In Filipino Drama Film ​

was the thesis explicitly four values in filipino drama film ​

Answer:

Isulat ang T kung Tama ang Gawain ipinapahayag ng bawat pangungusap at M naman kung Mali. Gawin ito sa sa Pagkatuto Bilang 2: inyong sagutang papel. 1. Ang lugar na kailangan sa paglalaro ng batuhang bola ay dapat na malawak. 2. Ang bilang ng manlalaro ay kailangang dalawang pangkat na may tig -limang manlalaro. 3. Ang larong batuhang bola ay isang larong Pinoy na hango sa Amerikanong laro na Dodgeball 4. Nililinang ng larong ito ang pagkakaisa at pagtutulungan. 5. Larong ito ay hindi kinakailangan ang pagkakaisa ng pangkat. ang Sapat na ba ang iyong paghahanda para sa paglalaro? Ihanda sarilidahil ang laro ay nangangailangan ng cardiovascular endurance (tatag ng kalananng puso) at power. Pagmasdan ang larawan, ito ay isang larong pinoy na tintawag natin batuhang bola na nabibilang sa target game.

pa brainliest po

See also  What Is The Longest English Word In The Dictionary?