WEEK 1 FILIPINO-WRITTEN WORK 1 A. Panuto: Basahin Ang Sumusunod…

WEEK 1 FILIPINO-WRITTEN WORK 1 A. Panuto: Basahin ang sumusunod mga pangungusap. Isulat ang TAMA kung wasto ang pahayag at MALI kung hindi. Isulat ang sagot sa isang buong papel. 1. Nakatuon ang pagkakasulat ng Florante at Laura sa pag-ibig ni Francisco Balagtas. 2. Nagsilbing gabay at nagturo sa mga Pilipino ang obrang ito ng maraming mahahalagang aral sa buhay. w 3. Naglalaman ang akda ng mga alegorya kung saan masasalamin ang mga nakatagong mensahe at simbolismong panunuligsa sa kalupitan ng mga Espanyol. 4. Isinulat ang akdang ito upang ipakitang may pag-ibig at katiwasayan ang Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. 5. Ginamit ni Francisco Balagtas ang akdang ito upang maibunyag ang mga pagmamalabis at kalupitan ng mga Espanyol. 6. Si Francisco ay may pangarap sa buhay kahit na mahirap lamang sila. 7. Nabilanggo si Francisco dahil sa mga bintang na gawa-gawa lamang ni Mariano Kapule sa Pandacan. 8. Likas na masama si Francisco kaya muli siyang nahatulang mabilanggo sa Udyong Bataan. 9. Nanirahan si Francisco bilang isang katulong sa mag-anak sa Trinidad upang makapagpatuloy ng pag-aaral sa Maynila. 10. Inialay ni Francisco kay Maria Ana Magdalena Ramos ang awiting “Florante at Laura”. 11. Naging maayos ang pamumuhay ni Balagtas nang lumipat siya sa Udyong, Bataan. 12. Ang “Florante at Laura” ay isinulat ni Francisco Balagtas Baltazar noong 1838, panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa bansa. 13. Masasalamin sa akdang ito ang himagsik laban sa malupit na pamahalaan. 14. Masasalamin sa akdang ito ang hidwaan sa pananampalataya. 15. Napakaraming aral sa buhay na mapupulot kung babasahin at lilimiin na mabuti ang akda. WEEK 1 FILIPINO – WRITTEN WORK 1 A. Panuto : Basahin ang sumusunod mga pangungusap . Isulat ang TAMA kung wasto ang pahayag at MALI kung hindi . Isulat ang sagot sa isang buong papel . 1. Nakatuon ang pagkakasulat ng Florante at Laura sa pag – ibig ni Francisco Balagtas . 2. Nagsilbing gabay at nagturo sa mga Pilipino ang obrang ito ng maraming mahahalagang aral sa buhay . w 3. Naglalaman ang akda ng mga alegorya kung saan masasalamin ang mga nakatagong mensahe at simbolismong panunuligsa sa kalupitan ng mga Espanyol . 4. Isinulat ang akdang ito upang ipakitang may pag – ibig at katiwasayan ang Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol . 5. Ginamit ni Francisco Balagtas ang akdang ito upang maibunyag ang mga pagmamalabis at kalupitan ng mga Espanyol . 6. Si Francisco ay may pangarap sa buhay kahit na mahirap lamang sila . 7. Nabilanggo si Francisco dahil sa mga bintang na gawa – gawa lamang ni Mariano Kapule sa Pandacan . 8. Likas na masama si Francisco kaya muli siyang nahatulang mabilanggo sa Udyong Bataan . 9. Nanirahan si Francisco bilang isang katulong sa mag – anak sa Trinidad upang makapagpatuloy ng pag – aaral sa Maynila . 10. Inialay ni Francisco kay Maria Ana Magdalena Ramos ang awiting ” Florante at Laura ” . 11. Naging maayos ang pamumuhay ni Balagtas nang lumipat siya sa Udyong , Bataan . 12. Ang ” Florante at Laura ” ay isinulat ni Francisco Balagtas Baltazar noong 1838 , panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa bansa . 13. Masasalamin sa akdang ito ang himagsik laban sa malupit na pamahalaan . 14. Masasalamin sa akdang ito ang hidwaan sa pananampalataya . 15. Napakaraming aral sa buhay na mapupulot kung babasahin at lilimiin na mabuti ang akda .​

See also  Mga Kagamitan Sa Pagsasaka​

wag mo ng sagutan tutal d ka nmn sinagot