WEEK 1 Please Refer To Your Araling Panlipunan Book Pages 3-11. A. P…

WEEK 1
Please refer to your Araling Panlipunan Book pages 3-11.
A. Panuto: Tukuyin ang inilalarawan sa bawat bilang. Bilugan ang titik
1. Ano ang tawag ng kawadrong espasyo sa globo na nabubuo sa pamama
mga parallel at meridian?
A. ekwador
B. grid
C. iskala
2. Ano ang paraan sa pagtukoy ng mga katubigang napalibot sa Pilipinas?
A. ekwador
B. bisinal
C. grid​

Answer:

1.ekwador

2.grid

Explanation:

Thats it

See also  GAVAIN 3: KAHALAGAHAN NOON AT NGATON Panuto: Sagutan Sa Sagutang Papel Ang...