What Does The Tagalog Word "undas" Mean?

What does the tagalog word “undas” mean?

in english it means All Souls Day 

India’s means araw ng mga patay

See also  Ano Ang Ginagawa Ng Namumuno Sa Solidarity