What Is Answer Nagbibilang Ng Posted

What is answer nagbibilang Ng posted

Answer:

walang trabaho

Explanation:

you mean nagbibilang Ng poste

correct me if I’m wrong

pls brainliest me

Answer:

Wala po siya post

Explanation:

My answer

See also  Ihambing Ang Sarili Sa Isang Bagay Please Need Po​